Ugrás a tartalomra

Eltemették Miskolc kulturális életének mozgatórugóját

minap.hu
Utoljára módosítva
2021. január 08. péntek 14:36
Tánczos Tamást, a Miskolci Kulturális Központ nyugalmazott intézményigazgatóját január 8-án helyezték örök nyugalomra a Szentpéteri kapui temetőben, életének 65. évében. „A kiváló miskolci polgártól és a nagyszerű embertől” Veres Pál polgármester is elbúcsúzott.
Képgaléria! Fotó: Mocsári László

Miskolc város polgármestere olyan embernek tartotta Tánczos Tamást, aki mindent a városlakók érdekében hozott létre. – Egy életen át szolgálta a várost, és hosszú időn keresztül egyik legfontosabb résztvevője, alkotója és irányítója volt Miskolc kulturális életének. Amikor pályakezdő városi fiatalemberként belépett a tiszalúci kultúrház ajtaján, valószínűleg még nem tudta, nem is sejtette, milyen sikeres, értékes szakmai életút vár rá. Elévülhetetlen érdemei vannak, dolgozott könyvterjesztőként, intézményvezetőként, a népművelés hivatás és szolgálat volt számára. Részt vett a Diósgyőri vár kulturális célú hasznosításában, munkája eredményeként Miskolc elnyerte a kultúra magyar városa címet. Egy igazi humanista embertől búcsúzunk, aki kereste az újat, teremtő és alkotó volt, mindig barátságos és segítőkész, s csak másfél éve vonult nyugdíjba – mondta Veres Pál

Novák Irén, a Miskolci Kulturális Központ ügyvezetője úgy fogalmazott, egy életútról soha nem csupán a számok és az adatok mesélnek, hanem azok a személyes történetek, amelyeket lényével gazdagított, és tovább vitték emberségét. – Tánczos Tamás nyomot hagyott az életünkben. Olyan emberként ismerhettük, akinek köszönhetően szeretett városunk kulturális terei, emlékei új jelentéssel gazdagodtak, hogy örömöt, ösztönzést vigyenek a mindennapjainkba. Negyven évig dolgozott a kultúra, a város, az emberek szolgálatában. Nem tárgyakat alkotott élete során, amelyek fizikai valójukban hirdethetnék nagyságát, hanem szellemi örökségünket képviselte. Ami talán fontosabb: jelenlétét adta mások számára. Az ő jelenléte pedig derűt és szelídséget hozott az életünkbe. Példájával, segítő odafordulásával a kultúra legegyetemesebb értékét alkotta meg – mondta.

A temetési szertartást végző Szabó Sándor református lelkész is személyesen ismerte az elhunytat. – Hozzám az egyházi kórusok találkozója kapcsán állt közel. Ezért a városért élt, és az itt élők boldogságáért dolgozott. Egyetemes és magyar kultúrát közvetített, ebből állt az élete. A három mély igazságot érthetjük meg minden temetésen: életünk Istentől kapott ajándék, egyszeri és megismételhetetlen esemény, valamint Jézus Krisztusban éri el a teljességet –mondta a lelkész.

Tánczos Tamás emlékét a város őrzi. A kultúra szolgálatában eltöltött közel negyven év alatt számtalan fesztivált, nagyrendezvényt, városünnepi, felnőttképzési és közösségfejlesztési programot újított meg és hozott létre. Az évtizedek alatt felhalmozott tudását, tapasztalatát szívesen, türelemmel és nagy szeretettel osztotta meg az újonnan belépő kollégákkal és gyakornokokkal. Munkájának alapvető jellemzője volt a hivatástudat, a szakmaszeretet, a következetesség, az igényesség, a pontosság, a közösségért érzett felelősség. 

Nagy ívű pályáját városunkban 1983-ban a Gárdonyi Művelődési Házban kezdte, ahol a Borsodi Fonó Nemzetközi Folklórfesztivál lebonyolításával, könnyűzenei koncertek szervezésével foglalkozott. A város legendás fesztiválja végigkísérte szakmai munkáját. 1997-től kezdve már az Ady Endre Művelődési Ház csapatával szervezte a megújított Borsodi Fonót és a szívének másik kedves feladat is kitöltötte napjait: a Diósgyőri vár vezetése. Irányítása alatt a vár népszerű idegenforgalmi helyszínné és kulturális központtá nőtte ki magát. Látogatottsága megháromszorozódott, megőrizve és hangsúlyozva történelmi emlékhely jellegét. Májustól októberig meghosszabbították a szezont és Diósgyőri Várfesztivál címmel egységes keretbe foglalták az önálló rendezvényeket, megújították a rendezvénykínálatot.

2004. október 1-től a miskolci Ifjúsági és Szabadidő Ház igazgatói feladatait látta el, melyhez integrálták a Miskolci Rendezvényszervező Irodát, átadva vele a város ünnepeinek, megemlékezéseinek szervezési, lebonyolítási feladatkörét. Az intézmény vezetése alatt a „megőrizni és megújítani” elv szem előtt tartásával folytatta hagyományos lakóterületi feladatellátási, fesztiválszervezői, mozgásművészeti centrumi, ifjúsági programszervezői tevékenységét. Működése alatt új – a város életében kiemelkedő, országos ismertségű – rendezvények, fesztiválok valósultak meg, megújultak az intézmény hagyományos rendezvényei, fesztiváljai. 2004. május 11-én Miskolc Város Nívódíját kapta meg a megyeszékhely kulturális életében végzett tevékenységéért és a kulturális turizmus terén tett kezdeményezéséért. Ugyanakkor tevékeny részese volt annak, hogy az Ady Endre Művelődési Ház elnyerte a Miskolc Város Turizmusáért díjat.

Egyik legnagyobb szakmai sikerének tartotta a 2006-ban és a 2007-ben létrehozott „Regimentfest” Díszelgő Alegységek és Katonazenekarok Nemzetközi Fesztiválját, amit a Magyar Honvédelmi Minisztériummal közösen valósított meg.  2013. augusztus 19-én, a Szépművészeti Múzeumban a kulturális szakemberek legmagasabb szakmai kitüntetését, a Bessenyei György-díjat vehette át, a közművelődés területén huzamosabb ideig kiemelkedő tevékenységéért. 

Tánczos Tamás munkássága túlmutat az elmúlt évtizedeken: generációk mesélik majd a „történeteit”, osztoznak egy-egy élményen és Miskolc városának kulturális intézményei magukon viselik majd előremutató értékrendjét.

További hírek

Olvasnivaló