Ugrás a tartalomra

Varga Andrea: Minőségi tereket nyitunk a miskolciaknak

minap.hu
Utoljára módosítva
2021. január 09. szombat 15:25
Varga Andrea alpolgármester, a 18. számú egyéni választókerület képviselője összegezte az elmúlt év eredményeit.

A választásokat követően kiemelt hangsúlyt fektettem a körzetben lévő intézményekkel, civilszervezetekkel való kapcsolatfelvételre. A folyamatos kapcsolattartás a járványügyi veszélyhelyzet alatt is eleven maradt, ennek köszönhetően figyelemmel kísértem a védőeszközökkel, fertőtlenítőszerekkel való ellátottságot, szükség esetén pótlásukról intézkedtem.

Rendszeresen szerveztük a képviselői fogadóórákat, amelyeken közel nyolcvan kerestek fel közösséget érintő vagy személyes jellegű kérdésekkel. Az ügyek csaknem felét sikerült rövid időn belül megnyugtatóan kezelni, a képviselői fogadóórákon munkámat a Mi, diósgyőriek civil közössége is segítette.

Számos lakossági utcafórumon találkoztam az adott területen élőkkel. A többnyire egy-egy téma köré rendezett, bejárással, helyszíni problémafelvetéssel szervezett események elsődleges célja minden esetben a megoldások keresése volt. Talán legfontosabb a Tündérkert környéki utcákon kialakult tarthatatlan parkolási helyzet miatt összehívott utcafórum volt. A probléma kezelése a Haller és a Tópart utca esetében sikeresen megtörtént, a Tokaji Ferenc utca közlekedési helyzetének megoldása folyamatban van. Itt egyelőre utcai szemétgyűjtők kihelyezésével és a gyalogoshíd felújításával javítottunk a közterületeket használók komfortérzetét.

Varga Andrea szerint szükség van az erőteljes lakossági összefogásra. | Fotó: Végh Csaba

Lakossági fórumok keretében tájékozódtam a közösségi közlekedés anomáliáiról, amelyek a járványhelyzetben, illetve annak feloldása után alakultak ki. A Berekaljára az MVK Zrt. vezetőivel és a menetrendtervező munkacsoporttal közös bejárást szerveztem, hogy megismerjék az itt élők közlekedési nehézségeit. Ezt követően lakossági fórumon egyeztettük az őszi menetrendi javaslatokat. A megbeszélések eredményeként a szakemberek elfogadták a 9-es autóbusz útvonalának meghosszabbításával kapcsolatos lakossági ellenérveket.

A Honfoglalás parkban kicseréltük a pihenőpadokat, új szemétgyűjtőket helyeztünk el, és elvégeztük a játszótér karbantartását. Zárhatóvá tettük a játszóteret és a szülői közösség egyik tagja felvállalta az elkerített terület rendszeres zárását-nyitását is.

Nyáron a közterületeken lévő játszóterek felmérését is elvégeztük. Sajnos számos játszóeszközt veszélyesnek vagy javíthatatlannak minősítettek a szakemberek, ezeket fokozatosan elbontottuk. A pótlásuk megkezdődött, azonban várhatóan több évet vesz majd igénybe teljes cseréjük. Hasonlóan rossz állapotban van a körzetben lévő óvodák kültéri játszóeszközeinek jelentős része, ezért ezek pótlását elsőként kezdtük meg.

A Csavar utca végén zajló jelentős földmunka miatt a jogszerűség és a kialakult balesetveszélyes helyzet kivizsgálása céljából hatósági bejelentéseket és ismeretlen tettes ellen rendőrségi feljelentést tettem. A vízügyi hatóság azonnal leállította a munkavégzést, a bányahatóság vizsgálatot indított, majd a rendőrség is nyomozást kezdett az ügyben. Az intézkedések révén sikerült elkerülni a helyzet további romlását, és megakadályozni, hogy hasonló felelőtlen munkavégzés kezdődhessen bárhol a városban.

A szelektív hulladékgyűjtők mellett illegálisan lerakott hulladék elszállíttatása állandó harcot jelent a körzet területén. Szükség lenne az erőteljes lakossági összefogásra, hiszen a hulladéklerakók felszámolására kiadott összegek a közterületekre fordítható anyagi forrásainkat csökkentik - az illegális szemét elszállítása helyett járdákat, játszótereket, parkolókat építhetnénk. Sajnos az utcán elhelyezett szemét közegészségügyi veszélyt is jelent, e kritikus helyeken rágcsálóirtásokra is szükség volt, amelyek mind eredményesek voltak.

Az utóbbi időkben szélsőségessé vált időjárás következtében kialakuló esőzések elsősorban a csapadékvíz elvezetésének hiányosságaira hívták fel a figyelmet. A legsúlyosabb problémát a zúzalékolt utakon tapasztalhatjuk, ezeken idén többször kellett sürgős javításokat végezni. Legsürgetőbb beavatkozásra a Mária és Csavar utca területén volt szükség, de a Pecérvölgy és az Előhegy dűlő útjainak javítására is sort kerítettünk.

Diósgyőri képviselőtársaimmal együttműködve létrehoztam egy szakmai munkacsoportot, melynek feladata a Diósgyőri Strandfürdő lehetséges újranyitásának megvizsgálása. A műszaki lehetőségek felmérésén túl a külső szakértők a finanszírozási kérdéseket is áttekintik, a döntéselőkészítő anyag hamarosan elkészül. Bízom benne, hogy ezzel hozzájárulhatok Diósgyőr ikonikus szabadtéri fürdőjének újraélesztéséhez.

A választókörzetem területén két jelentős fejlesztés zajlik. A II. János Pál pápa teret decemberben adták át, ésépül a Blaha Lujza utca – Nagy Lajos király útja közötti park is. Ezen túl egy felnőttkondi-park fejlesztésére vonatkozó projekt előkészítése is folyamatban van a Pálosok parkja mellett, ahol rendszeresen tartottam helyszíni ellenőrzéseket, kapcsolatban vagyok a kivitelezővel, a projektmenedzserrel és a műszaki ellenőrrel. E közterületi fejlesztéseknek köszönhetően hamarosan magas szakmai színvonalon kivitelezett, mindannyiunk örömére szolgáló és rekreációnkat segítő új terekkel fogunk gazdagodni.

További hírek

Olvasnivaló

Programok

Jelenleg nincsenek programok!