Ugrás a tartalomra

A jogász válaszol: Ingatlan használati díja

Dr. Strassburger Gyula ügyvéd
Utoljára módosítva
2024. június 16. vasárnap 18:35
Miskolci olvasónk keresett meg levelével, melyben leírja, hogy a testvérével örököltek ketten egy ingatlant, melybe az öccse beköltözött, és olvasónkat be sem engedi, holott az fele-fele arányban tulajdonuk. Kérdezi, hogy kérhet-e rokonától használati díjat azért, mert az ő ingatlanilletőségét is használja.
Fotó: Getty Images

A Polgári törvénykönyv kimondja, hogy a közös tulajdon osztatlan, ezért mindegyik tulajdonostárs jogosult az egész ingatlan használatára. A tulajdoni hányadrész jogilag eszmei hányadot jelent, ami nem felel meg automatikusan az ingatlan fizikai értelemben történő megosztásának.

A törvény szerint a tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog birtoklására és használatára, avagy hasznosítására. E jogot azonban az egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő törvényes érdekeinek sérelmére.
Vagyis a tulajdonostárs jogosultságának a korlátja az, hogy nem szabad ezzel a joggal úgy élni, hogy a többi tulajdonostárs ingatlanhoz fűződő jogait sértse.

Tehát a jog szerint, mindegyik tulajdonostársat megilleti az egész tulajdon használata és birtoklása, ezért önmagában ezzel az indokkal egymástól használati díjat a tulajdonostársak nem kérhetnek. A tulajdonostárs pénzbeli térítést, többlethasználati díjat csak akkor igényelhet, ha a tulajdoni hányadának megfelelő használatra - a felek megállapodása, vagy a bíróság döntése következtében - nincs módja, vagyis attól a másik tulajdonostárs jogellenesen elzárta. Ebben az esetben tehát jogos lehet a többlethasználati díj iránti igény. Vita esetén bíróság dönt a kérdésben bizonyítási eljárás lefolytatása után, az ügy összes körülményének figyelembe vételével.

Mindezen bonyodalmak elkerülése érdekében célszerű a tulajdonostársaknak egymással szerződés keretében megállapodni, melyben rendezik a közös tulajdon használatának szabályait.

Ebben a szerződésben a tulajdonostársak fizikailag is megoszthatják egymás között a használatot. Ez esetben minden tulajdonostárs a megállapodás szerinti részt használhatja az ingatlanból. Mivel a szerződés szerkesztése bonyolult jogi munka, célszerű annak elkészítésében ügyvéd közreműködését igénybe venni.

További hírek

Olvasnivaló