Ugrás a tartalomra

Nyilvánosak a szigorítások részletei

Tajthy Ákos
Utoljára módosítva
2021. március 05. péntek 18:44
Péntek délután megjelent a rendelet a korlátozások részleteiről.

Nehezen ugyan, de péntek délután csak megjelent a kormányrendelet, amellyel bevezetik a március 8-tól hatályba lépő intézkedéseket. A rendelet felsorolja azokat az üzleteket és szolgáltatókat, amelyek nyitva maradhatnak, viszont emellett egy sor kivételt is ad, így több olyan szolgáltató egység és bolt is nyitva tarthat, amelyekről előzőleg nem volt szó, azaz a rendelet nem annyira szigorú, hogy totális lezárásról beszélhessünk.

A rendelet már az elején leszögezi: a védelmi intézkedéseket reggel 5 óra és este 8 óra között alkalmazzák, a rendelet hatálya nem terjed ki a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatókra és a nagykereskedelmi tevékenységre.

Maszk, maszk és még egy kis maszk

A közterületen, illetve a nyilvános helyen mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
A települések belterületén az épületeket elhagyva az utcán, közterületen (néhány kivétellel) mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Elegendőek lesznek tehát a hagyományos, eddig is viselt maszkok, a korábbi hírekkel ellentétben nem kell az FFP2-es. Legalábbis egyelőre. A maszkviselési kötelezettség alól kivételt képeznek a hat évnél fiatalabbak, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyek.

Sport: távolságtartás igen, maszk nem

Sporttevékenység ezután is folytatható szabad téren, de csak az egy háztartásban élőkkel, a többi személytől másfél méteres távolságot kell tartani. Egyéni sporttevékenység végzése során nem kell maszkot viselni. A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor érvényes szabályok szerint látogathatóak.

Ki zár, ki marad?

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni. A rendelet felsorolja a kivételeket, hogy milyen boltok, üzletek maradhatnak nyitva. Ezeknek a köre sokkal szélesebb, mint azt első sejteni lehetett. A rendeletben meghatározott időben és feltételekkel ugyanis megengedett a tartózkodás és a vásárlás az alábbi helyeken:

- napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
- a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,
- a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
- az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
- a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat
- a kertészeti árudában, a faiskolában,
- a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,
- a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,
- az üzemanyagtöltő állomáson,
- a nemzeti dohányboltban és
- az újságosnál.

Szóval nyitva maradnak a benzinkutak és élelmiszerboltok mellett a dohányboltok, piacok, kisállatboltok is. Kiderült az is: az építőanyagokat árusító üzletek nyitva tarthatnak, a háztartási berendezéseket és elektronikai cikkeket árusító egységek viszont nem.

A virágüzletek március 8-án még nyitva lehetnek a nemzetközi nőnap miatt, március 9-tól azonban nekik is két hétre be kell zárniuk.

Nagyon fontos - és erről korábban Gulyás Gergely nem beszélt - hogy az éttermek elvitelre továbbra is nyitva maradhatnak

A rendelet kitér a kaszinókra, egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy "...tilos a kaszinónak, a kártyateremnek, illetve a játékteremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás."

Szolgáltatások

Homály fedte azt is, milyen szolgáltatás maradhat a következő két hétben nyitva. Erre is fény derült: a személyes megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtó helyiség vagy helyszín a köteles zárva tartani, kivéve:

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások),
- a közlekedési és a szállítási szolgáltatás (tömegközlekedés, taxi),
- a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
- a szociális szolgáltatás,
- a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
- a totózó és lottózó szolgáltatás,
- a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
- az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
- a temetkezési szolgáltatás,
- az állategészségügyi szolgáltatás,
- az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
- az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
- a közétkeztetési szolgáltatás,
- az állattenyésztési szolgáltatás,
- az ügyvédi szolgáltatás,
- a biztonsági szolgáltatás,
- az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
- a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
- a mosási és tisztítási szolgáltatáscéljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

Tehát bőven szélesebb köréről van szó a magánegészségügyi ellátóknál, amiről előzetesen szó volt, a maradó szolgáltatások köre közel sem korlátozódik a létfontosságú egységekre. 

Oktatás, bíróság, közigazgatás

Az előzetesen bejelentettek szerint az óvodák bezárnak, a többi oktatási intézmény digitális oktatásra tér át. Az oktatási intézmények kollégiumai az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek. A rendelet továbbá úgy szól, hogy "az óvodák és az oktatási intézmények kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik."

Felnőttképzésében az oktatást digitális vagy elektronikusan, távoktatás keretében kell megszervezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. Továbbá felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani. Erről amúgy korábban nem volt szó.

A közigazgatásban foglalkoztatottak otthonról végzik a munkájukat. A rendelet szerint emellett is elrendelhető irodai munkavégzés: "munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el a koronavírus világjárvány elleni védekezésben résztvevők, valamint azok számára akiknek az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé."

A fenti bekezdés szerinti munkáltatói intézkedés a közigazgatásban foglalkoztatott személlyel rövid úton, az írásba foglalás mellőzésével közlendő.

Bünti is van

Az intézkedések betartásáért a tulajdonosok felelnek, és az intézkedések ellenőrzését a rendőrség a katonaság segítségével végzi. Ha a rendőrség a szabályok megszegését tapasztalja, akkor 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
A fentiek akár együtt is alkalmazhatók, és akár naponta többször is ellenőrizheti a rendőrség ugyanazt az egységet. Az ellenőrzésben a rendőrség munkáját a katonaság is segíti.

Mindazonáltal a jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha a jogsértő személyt felszólította távozásra, azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

Ha mégis megbírságolják a szolgáltatót, akkor a kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik. A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

Aki a járványügyi szabályok megszegésével szabálysértést követ el, az 5000-től 500 000 forintig terjedő bírsággal sújtható, helyszíni bírság esetén ennek maximuma 150 ezer forint, többszöri szabályszegés esetén pedig 200 ezer forint a felső határ.

Tényleg két hét?

Az iskolák bezárásán és a jogkövetkezményekről szóló részen kívül minden egyéb rendelkezés március 22-ig alkalmazható a rendelet szerint. A kormány emellett a határzárról szóló rendelet hatályát is március 22-re módosította. Az intézkedéseket tehát tényleg két hétre hozták, azonban sajnos mindez nem jelenti azt, hogy amennyiben a járványhelyzet indokolja, akkor nem hosszabbítható meg a későbbiekben. Az oktatásra vonatkozó rendelkezés április 9-ig marad érvényben. A rendelet május 23-ig hatályos, de az abban foglalt intézkedések alkalmazási határideje - egyelőre - március 22.

További hírek

Olvasnivaló