Ugrás a tartalomra

Felelős ingatlangazdálkodást vezettek be az önkormányzati bérlakásoknál

minap.hu
Utoljára módosítva
2020. november 07. szombat 11:23
A cél: a város lakásvagyonából is azoknak jusson igazságosabban, akik rászorulnak.

Miskolc város vagyonának részét képezi a lakásvagyon. Ezt az önkormányzat kezeli, annak feladata a vele való felelős gazdálkodás. Az is, hogy rendben tartsa, megóvja, fejlessze, az is, hogy a rászoruló miskolciak számára lakhatási lehetőségként biztosítsa. Ezeknek a feladatoknak az ellátása évtizedek óta megvalósul, hol jobban, hol rosszabbul.

Fotó: Juhász Ákos

A jelenlegi önkormányzati vezetés úgy ítélte meg, a legutóbbi években sok igazságtalanságra, hanyagságra volt példa, ami a vagyonnal való felelős gazdálkodást lehetetlenné teszi. Emiatt vezeti be Miskolc a bérlakások díjainak és a rájuk vonatkozó támogatásoknak az új szabályozását. Az elmúlt években mintegy négyezer bérlő lakhatott önkormányzati bérlakásban. Mindegyikük valamivel, sőt, zömében sokkal kevesebbet fizetett a lakásért, mintha piaci körülmények között, tehát bárki mástól béreltek volna lakást. Olyanok is „fillérekért” kaptak a miskolci lakásvagyonból, akik akár sok százezres jövedelemmel rendelkeznek, akiknek van egy vagy több saját lakásuk (amit kiadnak), vagy általában is vagyonos embernek számítanak. Emellett a valóban rászoruló, kis jövedelmű családoknak az önkormányzat nem tudott szociális alapon támogatást adni a lakhatási költségeik fedezésére. És ami legalább ugyanilyen baj: a város ingatlanvagyonának rendben tartása és fejlesztése
sem működhetett: rengeteg rossz állapotú otthon van, és rengeteg olyan ingatlan, amelyet még csak nem is lehet az állapota miatt lakásként használni, kiadni. Merthogy ezek rendbetételéhez, felújításához arra a pénzalapra lett volna szüksége az önkormányzati ingatlangazdálkodó szervezetnek, amely hiányzott. Az előző városházi vezetés is emelt díjat, például 2013-ban, de nem lépcsőzetesen és nem folyamatosan tette; ezt az elmaradást kell most kényszerűségből behozni.

A legutóbbi esztendőkben olyanok is akadtak a rendkívül kedvezményes, azaz olcsó bérlakások bérlői között, akik havi félmillió forintot keresnek. Olyan családok is, ahol 800 ezer forint a jövedelem. Az önkormányzati lakások bérleti díja fele-harmada, vagy még kevesebb, mint más lakásoké. Ez igazságtalan és fenntarthatatlan volt – ismerte fel a helyhatóság. Ennek következében két lépésben rendbe tette a kérdés szabályozását – amint azt Bornemissza Emese, az önkormányzati szakcég, a Holding lakáshasznosítási vezetője ismertette. Előbb egy rendelettel megállapította a bérlakások új árképzési rendjét, majd egy másikkal a rászorulók támogatását oldotta meg. Ez utóbbi november 1-jétől lépett életbe. A lakbérek minden bérlő számára emelkednek most. De akiknek valóban gondot okozna a megemelt díj kifizetése, azok számára elérhető a szociális bérletidíj-támogatás. De valóban csak azok számára. A 10 vagy 20 százalékos mértékű kedvezményre kérelem benyújtásával lehet jelentkezni. Mellékelni szükséges egy vagyonnyilatkozatot, egy személyes nyilatkozatot (amelyben ismertetheti rászorultsága egyéb okait) és egy jövedelemigazolást (munkahelyi keresetéről vagy nyugdíjáról). Ezek a kitöltendő nyomtatványok személyesen is kérhetőek a Holding Széchenyi utca 60. szám alatti ügyfélszolgálatán, de lehet kérni a postán való kiküldésüket (telefonszámok: 06-46/516-271, 06-70/658-5483, 06-70/430-8681, 06-70/705-6230, 06-70/442-1748, 06-70/686-5483) vagy mailto:lakashasznositas@miskolcholding.hu e-mail címen, illetve le is tölthetők és kinyomtathatók az ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu/letoltheto-dokumentumok internetoldalról. A kérelem a városházán, a Városház tér 8. szám alatti ügyfélszolgálaton adható be.

A jogosultságot az önkormányzat szociális osztálya vizsgálja meg, és dönt arról, hogy a kedvezmény kinek adható meg.
A kedvezmény, azaz a támogatás megítélésénél a bérlő jövedelmi viszonyai mellett beleszámít mindazoké (családtagoké), akik arra a lakcímre vannak bejelentve, ottani tartózkodási hellyel rendelkeznek. Mindnyájukra számítják ki az egy főre eső jövedelem értékét. Ennek van egy alsó, illetve
felső határa. Aki közé esik, az kap lakbértámogatást. Az alsó határt az adja, hogy csak olyan kaphat önkormányzati bérlakást, aki képes lesz azt fenntartani, a havi díjat fizetni. Tehát kedvezményre is csak az jogosult, akinél az egy főre eső jövedelem eléri a 22 800 forintot. A felső határt az, hogy a bérleti díj meghaladja az együttes jövedelem 15 százalékát. Az utóbbi a lakáspolitikai irányelvekből következik: egy család jövedelmének harmadát ne haladják meg a lakhatási költségek; és ennek felénél ne legyen több a bérleti díj. A következő kérdés a támogatás, azaz lakbérkedvezmény mértéke. Ez 10 százalékos mértékű azoknál, akiknek: egy személy esetén 142 500 forintnál, kétszemélyes háztartásban 85 500 forintnál, több személynél 71 250 forintnál kisebb a jövedelem (fejenként). És 20 százalékos a  ámogatás azoknál, akiknek: egy személy esetén 71 250 forintnál, kétszemélyes háztartásban 65 650 forintnál, több személynél 57 000 forintnál kisebb a jövedelem (fejenként). Nettó értékekről beszélünk.
Ez például egy önkormányzati bérlakásban élő szegényebb családnál azt jelentheti, hogy a (piaci alapon) többszörösét érő bérlakást, ha eddig 20 ezer forintért kapták meg havonta, akkor a bérleti díjuk havonta 30 ezer forintra emelkedik, viszont 20 százalékos támogatással ebből visszakapnak 6000
forintot, és az emelkedés 4000 forintos.

Ezzel a bérlakás még ugyanúgy sokszorosan olcsóbb, mint amit egyébként kaphatnának a lakáspiacon. És jóval olcsóbb, mint a környező magyar nagyvárosokban.
Azoknak a miskolciaknak is olcsóbb marad továbbra is, akik szerencsére ideálisabb anyagi körülmények között élnek, akár kifejezett jómódban, esetleg van saját lakásuk is, amit kiadnak, de ők maguk a kedvezőbb önkormányzati lakásbérlés előnyét is élvezik. Az őáltaluk mostantól fizetendő magasabb bérleti díjak a város ingatlanvagyonának kezelője számára lehetővé teszi, hogy a következőkben olyan pénzalapot képezzen, amely az otthonok általános állagának folyamatos javítását, az állomány fejlesztését, eddig elhanyagolt és üres további ingatlanok lakhatóvá tételét fedezi, ezáltal több és jobb lakást nyújthasson rászoruló és kevésbé rászoruló lakói számára Miskolc.

További hírek

Olvasnivaló